Studentská soutěž o ceny v hodnotě 60 000 korun: Pojďte s námi do banky roku 2020

DBS - banka budoucnosti Foto: DBS - banka budoucnostiFoto: Efma

Studentská soutěž IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ na téma Ideální banka v roce 2020 je v první polovině. Studenti mohou soutěžit již měsíc o hlavní výhru v hodnotě 25 000 korun, 15 000 korun nebo 5 000 korun a množství věcných cen.

K vítězství přitom stačí chvilka času, přiměřená znalost bankovnictví, fantazie a nápaditost.

Stačí, pokud jako student napíšete popis, esej či vyprávění na téma z vašeho pohledu Ideální banky roku 2020. Můžete také natočit minutové video nebo zpracovat fotografii či obrázek.

  • Co byste v bance za šest let chtěli najít?
  • Jak by se banka měla v blízké budoucnosti chovat?
  • Co by měla nabízet?
  • Čím by měla zaujmout?

Pokud jste schopní odpovědět na tyto otázky, pak neváhejte a naší soutěže se zúčastněte.

Jak se zapojit?

Zúčastnit soutěže se můžete buďto jako kolektiv třídy nebo jednotlivě. Přihlásit se můžete zasláním vaší práce na mail: soutez@bankovnipoplatky.com a to nejpozději do 17. 11. 2014.

Platí, že vítěze nelosujeme, ale vyhrává skutečně ten nejlepší, o kterém rozhodne mnohočlenná odborná porota.

Soutěž prokázala, že má smysl

Kdo by si před několika málo lety představil, že bude běžné v bankách využívat, zakládat či rušit účty pomocí internetu, že bude běžné využívat bankovního videoporadce, že budou existovat speciální bankomaty pro nevidomé, že bude možné platit kartou bez zadávání pinu pouhým přiložením k terminálu a další novinky? Dnes už je mnoho z těchto novinek běžnou věcí. Studenti přitom tyto služby navrhovali již v době, kdy mnoho z dnes běžných služeb ještě neexistovalo nebo se teprve rozjížděly a zaváděly.

Ze strany studentů se tak nejednalo o nějaké nereálné sci-fi představy, ale o reálné vize, které mohou v blízké budoucnosti přispět ke zkvalitnění bankovních služeb. Je tak velmi pravděpodobné, že banky se pohledy studentů, které v rámci naší soutěže přinesli, do velké míry inspirovaly.

Nebojte se navštívit pobočku banky či vyzkoušet internetové bankovnictví

A rozvoj pokračuje. Jako inspiraci pro zpracování nejlepší práce můžeme doporučit obyčejnou návštěvu několika současných poboček bank. Prohlédněte si je a porovnejte je. Položte si otázku, co se vám na pobočkách líbí a co naopak nelíbí, co byste změnili nebo zlepšili.

Pokud máte vy nebo rodiče internetové bankovnictví, projděte si ho, prozkoušejte a otestujte si, jak se vám toto bankovnictví ovládá, co vám nabízí a jak funguje. Nebojte se pak navrhnout zlepšení či modernizaci těchto stránek. To samé platí i o internetových stránkách bank.

Zkuste tedy sami již nyní navrhnout to, co bude v bankách běžné za šest či sedm let. Banky vaše vize a návrhy budou sledovat.

Stručné shrnutí parametrů soutěže:

Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2014 do 17. 11. 2014. Za přihlášení práce či videa se považuje její (jeho) zaslání na e-mailovou adresu: soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a e-mailové adresy autora práce. V případě, že práci přihlašuje skupina, je součástí přihlášky uvedení jména, adresy, názvu školy, telefonního čísla a e-mailové adresy vedoucího skupiny.

V případě, že bude video vyžadovat větší kapacity, lze využít služby např. www.leteckaposta.cz, www.ulozto.cz apod., případně nám zašlete odkaz na video umístněné v síti internet.

Ceny pro studenty 

1. místo – Cena v hodnotě 25 000 Kč

2. místo – Cena v hodnotě 15 000 Kč

3. místo – Cena v hodnotě 5 000 Kč

Speciální cena PRIMA RÁDCE pro výherce hlasování veřejnosti u mediálního partnera:

Cena v hodnotě 10 000 Kč pro soutěžícího

Cena v hodnotě 10 000 Kč pro hlasujícího

Ostatním soutěžícím bude odměnou účast na originální a zábavné divadelní akci na pobočce Air Bank s herci, které známe z televizní reklamy banky.

Termín vyhodocení

Vyhodnocení zaslaných prací a videí proběhne do konce roku 2014. Výsledky budou zveřejněny a ceny předány do konce roku 2014.

Své příspěvky ve formě článku (1800 znaků vč. mezer), obrázku či videa (max. 1 min.) mohou studenti zasílat na mailovou adresu: soutez@bankovnipoplatky.com nejpozději do 17. 11. 2014, kdy bude soutěž ukončena.


Diskuze

reklama