SOUTĚŽ: Jak bude vypadat ideální banka v roce 2020?

DBS Singapur – banka budoucnosti, typ pobočkové sítě Foto: DBS Singapur – banka budoucnosti, typ pobočkové sítěFoto: Efma

Letos se již posedmé uskuteční soutěž pro studenty všech typů škol – IDEÁLNÍ BANKA 21. STOLETÍ. Cílem této soutěže je podpořit zájem mladých lidí o oblast bankovnictví, seznámit je s ní a získat od nich zpětnou vazbu a inspiraci.

Z minulých ročníků také vzešlo několik podnětů, které dnes vidíme v praxi v českém bankovním světě. Každý ročník soutěže má vyhlášené jedno téma. Tím letošním je pohled do budoucnosti: Jak bude vypadat ideální banka v roce 2020?

Svoji představu takové banky mají studenti čas odevzdat do 17. listopadu. A k tomu mohou letos poprvé využít vlastně jakýkoliv charakter takového sdělení – text, esej, video, audio, komiks, kresbu, foto, vtip, báseň. Tentokrát soutěží o ceny v hodnotě 65 000 Kč. Další novinkou letošního ročníku je zapojení nového partnera – Efma, což je globální asociace retailových bank zaměřená na inovace, která dodá aktuálnímu ročníku mezinárodní rozměr a pohled na bankovní inovace z celého světa.

Práce je možno přihlašovat od 1. 9. 2014 do 17. 11. 2014. Za přihlášení práce se považuje její zaslání na e-mailovou adresu soutez@bankovnipoplatky.com s uvedením jména, adresy, jména studované školy, telefonního čísla a e-mailové adresy autora práce.

Termíny:


1. 9. 2014

oficiální zahájení soutěže

17. 11. 2014

čas na vypracování a odevzdání

12/2014

hodnocení odbornou porotou, zveřejnění prací

12/2014

slavnostní vyhlášení vítězů, divadelní představení a předání cen

 

Charakter a rozsah prací:

Práce zaslané do soutěže mohou mít charakter textu, eseje, videa, audia, komiksu, kresby, foto, vtipu, básně apod. Rozsah písemných či kreslených prací je stanoven do jedné A4. Video by nemělo být delší než 60 vteřin a mělo by být v základním formátu, umožňujícím snadné spuštění i ovládání na webových stránkách (formát MPEG1 s příponou *.mpg, *.mpeg, formát Windows Media Player s příponou *.wmv, formát Windows Media Player s příponou *.avi).


Hodnotící kritéria

Hodnocení je subjektivní a porota se zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu:

Originalita (40 %) – nejdůležitější je samotný nápad

Realizovatelnost (30 %) – důležitá je i jeho realizovatelnost v praxi

 Celkový dojem (30 %) – a také kreativita jeho zpracování


edfededed-                 Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad

 Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad

 -                 Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad

Hodnotící kritéria: 

Hodnocení je subjektivní a porota se zaměří na vyváženost tří základních aspektů prací – originálnosti, realizovatelnosti a celkového dojmu:
Originalita (40 %) - nejdůležitější je samotný nápad
Realizovatelnost (30 %) - důležitá je i jeho realizovatelnost v praxi
Celkový dojem (30 %) - a také kreativita jeho zpracování

Ceny pro studenty:

 

 1. místo        – Cena v hodnotě 25 000 Kč

 2. místo        – Cena v hodnotě 15 000 Kč

 3. místo        – Cena v hodnotě 5 000 Kč


Speciální cena PRIMA RÁDCE pro výherce hlasování veřejnosti u mediálního partnera:

Cena v hodnotě 10 000 Kč pro soutěžícího

Ostatním soutěžícím bude odměnou účast na originální a zábavné divadelní akci na pobočce Air Bank s herci, které známe z televizní reklamy banky.

Více informací na ZDE

 

Organizátor soutěže:               

www.bankovnipoplatky.com

Generální partner:

Air Bank

Odborní partneři:

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS)

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ)

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Metropolitní Univerzita Praha

Univerzita v Hradci Králové

B.I.B.S. vysoká škola

Zvláštní partneři: 

Efma (globální asociace retailových bank zaměřená na inovace)

Téma VII. ročníku:

Jak bude vypadat ideální banka v roce 2020

Kategorie:

Vyhlášení porotou

Hlasování veřejnosti u mediálního partnera – iPrima.cz 

 

Diskuze

reklama