(Před)manželská smlouva: Jak ji zařídit

Snoubenci u notářky Foto: Snoubenci u notářkyFoto: thinkstock.com

Rozhodli jste se upravit rozsah společného jmění manželů pomocí smlouvy? Poradíme vám, co teď udělat...

Smlouva o manželském majetkovém režimu, pro kterou se vžil název „předmanželská smlouva“, je podle zákona veřejná listina. Standardně tedy musí mít formu notářského zápisu. Uzavřít ji mohou snoubenci, ale také manželé. Snoubencům začne platit dnem sňatku, manželé nemohou majetek upravovat zpětně, ale režim podle jejich požadavků začne platit dnem podpisu smlouvy či dnem, který je ve smlouvě stanoven. Pokud se smlouva týká nemovitých věcí či práv zapisovaných do veřejného seznamu (zejm. katastru nemovistostí), nabývá v této části účinku vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu (pokud zákon nestanoví jinak). S žádostí o sepsání smlouvy se obraťte na notáře.

Zařiďte si společné bydlení. Rychle a jednoduše. ZDE!

Dvě varianty

Chcete tedy využít možnost upravit společné jmění manželů nad rámec zákona a řešit tak předběžně majetkové poměry pro případ rozvodu či úmrtí jednoho z manželů? Máte dvě možnosti.

1) Smlouvu můžete k notáři přinést již předpřipravenou, buď od právníka nebo podle vzoru, který najdete na internetu. Takto přichystanou smlouvu pak notář opatří svým razítkem.

2) Nebo vše vyřídíte přímo u notáře. Ten smlouvu podle vašich požadavků celou sepíše.

Bude lepší mít připravené všechny doklady, které se smlouvou mohou souviset. Jedná se o osobní doklady i dokumenty týkající se vlastnictví majetku, který budete ve smlouvě zmiňovat (výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, technický průkaz auta apod.).

O tom, co všechno taková smlouva zachycuje a v čem je výhodná (nebo nevýhodná), se můžete dočíst zde.

Článek

Snoubenci před svatbou Foto:

(Před)manželská smlouva: Kdy se vyplatí a kdy váš majetek neochrání?

Manželství? Na jedné straně láska, na straně druhé společné hospodaření s majetkem. Majetkové vztahy manželů přitom v mnoha ohledech stanovuje zákon. Ne vždy ale ke...

Údaje, které musí ve smlouvě být

Taková smlouva bývá často velmi obsáhlá a musí podle notářského řádu obsahovat spoustu důležitých údajů. Bez nich by listina nebyla platná. Pohlídejte si, zda je uvedeno:

- místo, den, měsíc a rok právního jednání,

- jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,

- jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků a jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo,

- prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis,

- údaj o tom, že byla notáři prokázána totožnost účastníků, svědků, důvěrníků, tlumočníků a zástupců účastníků anebo údaj o tom, že je notář zná osobně, a je-li účastníkem nebo zástupcem účastníka právnická osoba, údaj o tom, že byla notáři prokázána její existence a totožnost toho, kdo ji zastupuje,

- obsah právního jednání,

- údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen,

- podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,

- otisk úředního razítka notáře a jeho podpis,

- další náležitosti, stanoví-li tak tento zákon

Kolik to stojí?

Cena za sepsání notářského zápisu se bude odvíjet od hodnoty jmění, kterého se smlouva týká. Notářský tarif stanovuje vyhláška. Nejméně se platí 1000 korun, respektive jedna polovina ze stanovené tarifní hodnoty (min. dvě procenta z hodnoty majetku nižšího než 100 tisíc korun). Horní hranice, z níž se cena vypočítává, sahá až do hodnoty jmění ve výši 100 milionů korun. Průměrně se za smlouvu platí tři a šet tisíc korun.

Plánujete svatbu? Praktické informace a rady najdete v následujících článcích i na webu Navždy spolu.

Článek

Navlékání snubního prstenu Foto:

Než řeknete "ANO" aneb Formality před svatbou

Zasnoubili jste se? Pak se už asi nemůžete dočkat svého svatebního dne. Kromě té příjemnější stránky příprav, jako je výběr šatů, prstenů, dortu nebo kytice, musíte...

Článek

Vše nachystané...obřad na zahradě může začít Foto:

Svatba v parku, na lodi nebo jiném netradičním místě: Jak ji zařídit?

Nechcete se brát na radnici ani místech, kde se běžně oddává? Máte své vlastní sny o tom, kde byste si chtěli vyměnit prstýnky a říci „Ano“? Poradíme vám, co všechno pro...

Článek

Článek

Svatba v kostele Foto:

Manželský slib před Bohem: Náležitosti církevního sňatku

Snoubenci v České republice mohou uzavřít sňatek buď civilní, nebo církevní. Obě varianty jsou si rovny a z pohledu legislativy z něj vyplývají stejná práva a povinnosti.

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Diskuze

Právní poradenství
Právní poradna
Nebo volejte pište
810 811 812 info@prima-radce.cz

reklama