Jak správně nastavit životní pojistku? 6 věcí, které je třeba zohlednit

Ve smlouvě o životním pojištění můžete zohlednit i zajištění dětí, pokud se vám něco stane... Foto: Ve smlouvě o životním pojištění můžete zohlednit i zajištění dětí, pokud se vám něco stane...Foto: thiknstock.com

Při sjednávání kvalitního životního pojištění není úplně výhodné upřednostňovat krytí rizik úrazu. Klienti pojišťoven přesto často zaměňují klasické životní pojištění za to úrazové. A to není dobře...

Jedním z důvodů, proč lidé tolik preferují důraz ve své pojistce na úrazy, je to, že si snadněji představí, jak si zlomí nohu než že skončí kvůli vleklé nemoci na invalidním vozíku. A mnozí finanční poradci je v omylu ještě utvrzují. Kvůli vlastnímu prospěchu. „Statistiky uvádějí, že u mužů je pravděpodobnost takzvané invalidizace následkem úrazu přibližně sedm procent. U žen pět procent. Uvedená čísla dokazují, že lidé v České republice se stávají invalidními hlavně následkem nemoci,“ tvrdí analytik trhu s pojištěním Prima Rádce Zdeněk Novák. Podle něj si toto neuvědomuje drtivá většina zájemců o životní pojistku, kteří volají na call centrum Prima Rádce pro informace i nabídku pro ně nejvýhodnější pojišťovny.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Životní/úrazové pojištění můžete sjednat s odborníky Prima Rádce: Kontaktní formulář - Pojištění.Větší riziko vážných nemocí

I přesto mnozí finanční poradci využívají neznalosti svých klientů a sepisují s nimi vysoké pojistné plnění právě na úrazy. A pravděpodobnější zdravotní rizika, jako je například infarkt myokardu, mozková příhoda nebo rakovina, jdou stranou. „S tímto typem smluv se poradci setkávají u zhruba 40 procent klientů. Lidé si platí smlouvy, o kterých tvrdí, jak jsou skvělé, protože jsou sjednány na vysoké pojistné částky. A dodávají, že jejich skvělé smlouvy jsou zároveň i levné. Když si ji ale pořádně pročtou, zjistí, že se de facto jedná o úrazové připojištění, které nekryje rizika, jako jsou například problémy spojené s nemocemi,“ upřesňuje Novák.

Článek

Ročně bývají hospitalizovány destíky tisíc lidí s úrazem  Foto:

CO DĚLAT, KDYŽ... při odškodnění úrazu pojišťovna zřejmě zkrátila plnění?

Vážnější i méně vážné úrazy se stávají denně. Pro tyto případy je vhodné mít sjednané životní, respektive úrazové pojištění, které je jakousi finanční náplastí na...

Nízká cena je příčina špatných smluv

Příčinou velkého množství takto nastavených smluv je právě jejich relativně nízká cena, která odpovídá úrazovému pojištění, ale ne kvalitnímu životnímu pojištění nabízejícímu komplexní krytí závažných životních rizik. Levná pojistka je hlavním argumentem pro její uzavření. Dokud se klientovi nic nestane, je všechno v pořádku. Problémy nastávají v momentě, kdy zjistí, že mu je jeho „výhodná“ pojistná smlouva k ničemu. „Přeceňují se krátkodobá zdravotní rizika a podceňují se dlouhodobá rizika. Lidé mají pocit, že pojišťovna má plnit za každou drobnost. Opak je však pravdou, pojistka má zafungovat hlavně při vážných problémech. Lidé mají perfektně pojištěna rizika typu vymknutého kotníku, ale málokdy jsou dostatečně pojištěni na smrt, invaliditu či pracovní neschopnost z důvodu nemoci,“ dodává Novák.

Článek

Siluety rodiny Foto:

Jak nastavit životní/úrazové pojištění na míru? Zeptejte se online

V České republice je uzavřeno přes šest milionů smluv životního pojištění. Někdy to může být oříšek, smlouvu správně nastavit...

Majetek vs. život

Současný přístup české populace k pojištění je jiný než ve vyspělých evropských státech. Češi preferují pojištění majetku než pojištění sebe sama. V západní Evropě je podíl pojistného 60 : 40 procentům ve prospěch životního pojištění. V ČR je to obráceně, 60 procent představuje neživotní pojištění. „Nemá smysl na trhu hledat tu nejvýhodnější nabídku, protože nejde všechny klienty pojistit nejvýhodněji u jedné pojišťovny. Například vojáci jsou skvělé krytí v jedné pojišťovně, profesionální sportovci zase v jiné. Administrativní pracovník bude mít super krytí u pojišťovny, která ale pro změnu nenabídne výhodné podmínky krytí rizik spojených s rizikovým těhotenstvím a vůbec ženskými nemocemi,“ upozorňuje ještě Novák.

Článek

Pojistit auto, nebo život? Foto:

O majetek se bojíme víc, než o zdraví. Proč má smysl životní pojištění?

Zdá se, že dáváme přednost pojištění svého majetku na úkor pojištění proti životním rizikům - jako jsou závažná onemocnění, invalidita nebo smrt. Alespoň tak to vypadá...

Jak správně nastavit smlouvu?

Vedle správné volby rizik a jim odpovídající nabídky pojišťovny je důležité i správné nastavení výše pojistného plnění. To se odvíjí od typu klienta, výše jeho příjmů i výdajů. Záleží také na tom, zda je živitelem rodiny, platí hypotéku nebo zda měl v minulosti nějaké zdravotní problémy. Samotné nastavení smlouvy je pak spíše matematickou úlohou než úvahou nad tím, jestli je pojištění drahé nebo levné.

Článek

Některé úrazy může pojišťovna odmítnout proplatit Foto:

3 situace, kdy nemusíte dostat za úraz ani korunu (i když pojistku platíte)

I když máte sjednané úrazové pojištění, pojišťovna vám nemusí vždy proplatit bolestné. Víme, v jakých situacích...

6 věcí, které je třeba vzít v úvahu

  1. Při nastavení smlouvy o životní pojistce je třeba vycházet z příjmů, výdajů, závazků a životního stylu klienta.
  2. Doporučuje se krytí smrti z jakékoli příčiny, a to ve výši celkového příjmu klienta za dva a půl roku.
  3. Často se přidává i klesající zajištění smrti na výši závazků klienta, plus pokrytí výchovy dětí do zhruba 20 let věku.
  4. Nastavuje se též krytí rizika invalidity 2. a 3. stupně, které má pokrývat ušlý příjem. Ten se vypočítává tak, že od příjmu klienta je odečten invalidní důchod a rozdíl vynásobím počtem měsíců do konce jeho produktivního věku. To je suma peněz, o kterou klient přijde, pokud by nyní vážně onemocněl nebo měl vážný úraz.
  5. U nastavení pojistného krytí rizik ze závažných chorob je to podobné. Pojistné plnění by mělo odpovídat ročnímu příjmu klienta. Dobré je nastavit pojistné plnění o něco výše, protože se může stát, že pojištěnec bude muset léčbu absolvovat zčásti i v zahraničí, kde jsou ceny vyšší než v České republice.
  6. U nastavení pojistného krytí za trvalé následky úrazem je třeba rozlišit práci klienta. Například člověk pracující v IT sektoru přece jen bude schopen lépe vykonávat svou práci bez palce na ruce než například zubař. Až posledním bodem smluv jsou denní odškodné za úrazy a pracovní neschopenky.

DOPORUČUJEME: Před uzavřením/při výročí každé pojistné smlouvy je na místě si nejen porovnat nabídku pojišťoven, ale probrat její nastavení se školenými odborníky. Můžete se obrátit i na odborníky Prima Rádce, kteří vám vaši situaci pomohou vyhodnotit a poradí, jak nejvýhodněji smlouvu nastavit: KONTAKTNÍ FORMULÁŘ - POJIŠTĚNÍ.

Novinky pro spotřebitele, rady i spoustu tipů na úspory najdete na našem Facebooku. Přidejte si nás...

Ve spolupráci s Porovnej24.cz

Diskuze

810 811 812 info@prima-radce.cz

reklama