Pojištění skel a zavazadel v autě: Na co si dát pozor!

Rozbité čelní sklo u auta Foto: Rozbité čelní sklo u autaFoto: thinkstock.com

Váháte, jestli připojistit skla na autě nebo zavazadla, která přepravujete? Odpovědi naleznete v článku.

 

Stačí kamínek, který odlítne od kola protijedoucího auta, a je rázem více či méně poničené čelní sklo. Pro tyto případy si řada lidí pořizuje speciální připojištění. Možná také uvažujete o tom, jestli nepojistit zavazadla, která v autě přepravujete. Ne vždy ale máte nárok na náhradu škody, i když si takové připojištění sjednáte. Stejně jako povinné nebo havarijní pojištění, i tato speciální připojištění obsahují výluky.

Připojištění skel

Pojištění skel je nejoblíbenější připojištění k povinnému ručení. Standardně jde o takzvané pojištění všech skel vozu, některé pojišťovny nabízí i variantu pojištění pouze čelního skla. Skla jsou pojištěna pro případ poškození jakoukoli nahodilou událostí. U České pojišťovny je plnění nestandardně omezeno pouze na riziko živelné události a havárie, například v případě rozbití okna vandalem u České pojišťovny plnění nedostanete.

Povinné ručení a Havarijní pojištění on-line. Najděte si tu nejvýhodnější nabídku právě pro vás. Během pár minut.

Pokud nepojišťujete nové vozidlo z důvodu zamezení pojistným podvodům, je u některých pojišťoven spoluúčast u tohoto pojištění v prvních 3–6 měsících navýšena na 50 % (např. Allianz, ČSOB). U dalších je podmínkou platnosti pojištění prohlídka vozu zástupcem pojišťovny (např. Kooperativa) nebo zaslání fotodokumentace (např. AXA). Rozhodně si ale všímejte také výše spoluúčasti po uplynutí prvních měsíců. Některé pojišťovny nabízí pojištění skel bez spoluúčasti, jiné se spoluúčastí klidně až 20 %. Je ale pravda, že vyšší spoluúčast se příznivě projeví na nižší ceně připojištění skel.

Pokud máte na voze střešní okno nebo panoramatické střešní sklo, ověřte si předem, zda je v pojištění skel obsaženo, není to totiž podmínkou. Střešní skla jsou obsažena v pojištění skel například u pojišťovny Allianz a AXA. Naopak vyloučena z pojištění skel jsou u České pojišťovny, ČSOB pojišťovny a pojišťovny Kooperativa.

Vyloučeny z plnění pojištění skel jsou škody vzniklé na dálničních známkách, ochranných fóliích skel a dodatečné úpravy provedené na skle. Tyto výluky uplatňují u pojištění skel pojišťovny napříč pojistným trhem.

Zavazadla v autě a jejich pojištění

Toto pojištění se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby přepravované v pojištěném voze nebo v uzamčeném střešním boxu. Střešní nosič a box by měl být navíc upevněn tak, aby ho nebylo z vnějšku možné bez překonání překážky demontovat – tedy spoje nesmí být z vnějšku volné přístupné nebo musí být uzamčené.

Pojištění platí pro případ poškození zavazadel havárií, živelnou událostí, vandalismem nebo jejich odcizení (z uzamčeného auta nebo z uzamčeného střešního boxu). Pokud chcete od pojišťovny plnění z tohoto pojištění, zavazadla přepravujte výhradně na místech k tomu určených, určitě ne například volně položené na zadních sedadlech. Škody na zavazadlech způsobené jejich nesprávným uložením včetně všech následných škod, které byly nesprávným uložením zavazadel způsobeny, nejsou z pojištění hrazeny.

Šperky ani osobní doklady nepojistíte

Věci v opuštěném voze nechávejte vždy výhradně v zavazadlovém prostoru (překryté víkem kufru, tak aby nebyly z vnějšku vozu viditelné) nebo v uzavíratelných přihrádkách, nejlépe pokud budou tyto přihrádky ještě uzamčeny. Jsou ale věci, za které nedostanete náhradu, ani když splníte spletité pojistné podmínky pro pojištění zavazadel.

Standardně jsou z pojištění vyloučeny peníze, vkladní a šekové knížky, cenné papíry a směnky, ceniny a platební karty, osobní doklady, drahé kovy, kameny a šperky, písemnosti a dokumentace, díla zvláštní umělecké, kulturní a historické hodnoty, záznamy na datových nosičích, zboží určené k následnému prodeji, zbraně a náhradní díly vozidel, věci sloužící k výkonu povolání a jiné výdělečné činnosti.

Jak rozdílné jsou podmínky plnění jednotlivých pojišťoven

Podmínky pro pojištění zavazadel jsou psány opravdu spletitě, obsahují řadu obecných i konkrétních výluk a dalších podmínek pro vznik nároku na plnění. Standardnímu klientovi se připojištění zavazadel k povinnému ručení spíše nevyplatí. O připojištění zavazadel uvažujte, jen pokud k tomu máte konkrétní důvod. V pojistných podmínkách se pak zaměřte na to, zda je tento důvod pojištěním kryt.

AXA

Připojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, které mají osoby přepravované ve vozidle na sobě, při sobě nebo které jsou připevněné na místě určeném pro zavazadla. Za pojištěné zavazadlo je považována i dětská autosedačka. Pojištění se v případě odcizení nevztahuje na věci uložené ve vozidle tak, že tyto věci jsou zvenčí vozidla viditelné nebo patrné, toto ustanovení se nevztahuje na dětské autosedačky. Zavazadla osob přepravovaných za úplatu jsou z plnění vyloučena. V případě krádeže věcí z pevně připevněného a uzamčeného střešního boxu snižuje pojišťovna AXA maximální limit plnění a navyšuje spoluúčast (standardní limit 30 000 Kč, je v případě krádeže ze střešního boxu snížen na 15 000 Kč; spoluúčast je pro tento případ naopak navýšena na 5 000 Kč).

Allianz

Pojištění se vztahuje jak na zavazadla a věci přepravované v pojištěném vozidle nebo v uzamčeném prostoru střešního boxu upevněném na vozidle, tak i na samotný střešní a zadní nosič a střešní box instalovaný na pojištěném vozidle. Pojištění platí i pro věci určené k výkonu povolání, podnikatelské činnosti a plnění pracovních úkolů. Pojištění se vztahuje i na věci, které nejsou výlučným vlastnictvím přepravovaných osob a pojišťovna si neklade podmínky způsobu uložení zavazadel pro případ odcizení, tj. podmínku „neviditelnosti“ z vnějšího prostoru vozu. Podmínkou pro plnění v případě odcizení je pouze překonání překážky (tj. zamčené vozidlo, zamčený střešní box).

Kooperativa

Pojištěna jsou zavazadla a věci, které si osoby přepravované vozem vzaly s sebou na cestu a zároveň jsou jejich majetkem nebo je oprávněně užívají. Pojištěna jsou zavazadla uložená v zavazadlovém prostoru, střešním boxu nebo na střešním či zadním nosiči. Pojištění se nevztahuje na krádež elektroniky, foto a audiovizuální techniky, pokud nebyla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru nebo uzamčeném střešním boxu. Pojištění se nevztahuje na krádež zavazadel ze zaparkovaného vozu mezi 22:00–6:00 hod., pokud pojištěný neprokáže, že bylo ponechání zavazadel v zaparkovaném voze nezbytné. V případě odcizení zavazadel z uzamčeného vozu, pokud jsou tyto uloženy v kabině, tj. prostoru pro cestující, poskytne pojišťovna plnění maximálně 5 000 Kč. V případě odcizení z vnějšího nosiče (nejedná se o střešní box), se plnění vyplácí pouze za podmínky, že jsou zavazadla k nosiči pevně připojena a toto připojení je uzamčeno (tj. pojištění se vztahuje i na v nosiči uzamčená jízdní kola). Uzamčením zabezpečena proti vykradení musí být i samotná zavazadla umístěná na střešním nosiči. Pojištění se nevztahuje na poškození zavazadel uložených na vnějším nosiči živly.

ČSOB

Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci, které mají osoby přepravované vozem u sebe, na sobě nebo na místě určeném pro přepravu zavazadel. U pojišťovny ČSOB nejsou z plnění výslovně vyloučeny peníze, vkladní a šekové knížky, cenné papíry, směnky, ceniny, platební karty a doklady. Podle pojistných podmínek jsou ale pojištěny pouze věci spojené s účelem cesty, nikoliv věci, které se svou povahou či množstvím uvedenému účelu vymykají. Pojištění se vztahuje i na věci sloužící k pracovní a výdělečné činnosti a na věci, které nejsou vlastnictvím osob přepravovaných vozem (pokud jde o optické přístroje a fotopřístroje, výrobky spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářskou techniku, na ty se pojištění vztahuje, jen pokud jsou ve výlučném vlastnictví nebo v oprávněné držbě přepravovaných osob). Pojištění se nevztahuje na věci přepravované za úhradu a na věci obvyklé výbavy vozidla (věci obvyklé výbavy jsou definovány pojistnými podmínkami jako příslušenství a doplňky, dodávané pro konkrétní typ a model vozidla výrobcem nebo předepsané právními předpisy). Pojištění se nevztahuje na odcizení věcí umístěných mimo zavazadlový prostor vozu.

Česká pojišťovna

Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci, nacházející se ve vozidle během cesty, tj. v době od výjezdu vozidla do návratu na jeho obvyklé stanoviště. Pojišťovna si neklade žádné další podmínky způsobu uložení věcí ve voze. Pojištění se vedle standardních výluk nevztahuje také na výpočetní a audiovizuální techniku. Pojištění se vztahuje na věci obvyklé pro daný účel cesty, nevztahuje se na přepravovaný náklad.

Autor: Zbyněk Laisek, finanční odborník Prima Rádce

Čtěte také:

Článek

Nehoda dvou aut Foto:

13 případů, kdy nedostanete náhradu škody na havarijně pojištěném autě!

Povinné ručení platit musíte, havarijní pojištění je dobrovolné. Řidiči si ho platí pro dobrý pocit, kdyby se s jejich autem něco stalo. Kdy ale nemůžete počítat s...

Článek

Řízení auta Foto:

Povinné ručení: Kdy pojišťovna neuhradí škodu, i když vy pojistku platíte?

Bez povinného ručení by auto nemělo vyjíždět na silnici. Pokud pravidelně platíte pojistku a máte platnou zelenou kartu, jste finačně "chráněni" pro případ nehody, kterou...

Článek

Jak správně nastavit havarijní pojištění? Foto:

Jak efektivně nastavit havarijní pojištění? Tady je NÁVOD!

Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním autě, pokud je nehoda způsobena pojištěným řidičem. V opačném případě je plnění vyplaceno z...

Prima Rádce je také na Facebooku. Najdete nás zde.

Diskuze

reklama